முகப்பு

வணக்கம்!

அறிவியல், கலை, சட்டம், மருத்துவம், வணிகம், வாழ்வியல் போன்ற துறைகளில் உள்ள அறிவைத் தமிழில் பதிவுசெய்யும் தளம் 'அறி'. மாதந்தோறும் வெவ்வேறு தலைப்புகளில் நிகழும் அறிஞர்களின் உரைகள் காணொளியாகவும், பல்வேறு துறை சார்ந்த வல்லுநர்களின் கட்டுரைகளும் இந்தத் தளத்தில் கிடைக்கும். இந்தத் தளத்தில் உங்கள் கட்டுரைகள் இடம்பெற நினைத்தால், 'கட்டுரை அழைப்பு' என்ற பகுதியில் அதற்கான விவரங்களைப் பெறலாம்.

அறிவால் இணைவோம்.
அறிவால் உயர்வோம்.

அன்புடன்
அறி குழு

aRi Talks Poster

×

Disclaimer

All proceeds from the course will go towards our language research and language literacy projects.