10-2021 ...
லக்ராஞ்சியன் புலத்தில் ஆதித்யா L1 விண்கலம் வெய்யோனையும் விண்வெளியையும் தடங்கலின்றி ஆராய ஓர் உப்பரிகை மாடம்
துரைசாமி நவநீதம்

விண்வெளியில் லக்ராஞ்சியன் புலத்தில் இருந்து ஆதித்யா L1 விண்கலம் கதிரவனின் செயல்பாடுகளைச் அருகிலிருந்து ஆய்வு செய்யப்போவதை இக்கட்டுரை விளக்குகிறது.

தேடொட்டிகள்: ஈர்ப்புவிசை சமன்படுதல், லக்ராஞ்சியன் புலங்கள், ஹேலோ சுற்றுப்பாதை, ஆதித்யா L1

08-2021 ...
லக்ராஞ்சியன் புலத்தில் விண்கற்கள்: டிரோஜன் மற்றும் ஹில்டா வகை அஸ்டிராய்டுகளின் அறிவியல் பின்னணி
துரைசாமி நவநீதம்

லக்ராஞ்சியன் புலங்களில் விண்கற்களின் நிலைப்புத் தன்மை, சுற்றுப்பாதை, சூரியக் குடும்பத்தின் வெவ்வேறு கோள்களில் அவற்றின் அமைவிடம் போன்றவை இக்கட்டுரை விளக்குகிறது.

தேடொட்டிகள்: லக்ராஞ்சியன் புலங்கள், டிரோஜன் விண்கற்கள், ஹில்டா விண்கற்கள்

05-2021 ...
ஐன்ஸ்டீனும் தொல்காப்பியரும்
வடிவேல் மாசிலாமணி

அறிவியல் மேதை ஐன்ஸ்டீனும் தமிழ் இலக்கண அறிஞர் தொல்காப்பியரும் சந்திக்கும் இடத்தை இக்கட்டுரை விளக்குகிறது.

தேடொட்டிகள்: பொது ஒப்புமை தத்துவம், ஐன்ஸ்டீன், தொல்காப்பியர் அனுமான அறிவு சோதனை அறிவு கருங்குழிகள்

04-2021 ...
விண்வெளியில் லக்ராஞ்சியன் புலம் : ஈர்ப்பு விசை சமன் செய்யப்பட்ட விந்தையான வெற்றிட விண்புலம்
துரைசாமி நவநீதம்

விண்வெளியில் ஈர்ப்பு விசை சமன் செய்யப்பட்ட லக்ராஞ்சியன்புலங்களின் தனித்தன்மைகளையும், பயன்களையும் இக்கட்டுரை விளக்குகிறது.

தேடொட்டிகள்: விண்வெளி, இலக்ராஞ்சியன், புவியீர்ப்பு

03-2021 ...
அகரமுதலிச் சொற்களில் புள்ளியியல்
சூர்யா முருகேசன்

தமிழ் அகராதிச் சொற்களிலுள்ள எழுத்துக்களின் புள்ளியியல் விவரங்களை இக்கட்டுரை விளக்குகிறது.

தேடொட்டிகள்: அகராதி, சொற்கள், புள்ளியியல்

×

Disclaimer

All proceeds from the course will go towards our language research and language literacy projects.