• முனைவர். துரைசாமி நவநீதம் PhD (அறிவியல்)
 • முனைவர். மாசிலாமணி PhD (அறிவியல்)
 • முனைவர். ஶ்ரீராம் PhD (கணிப்பொறியியல்)
 • மருத்துவர். மரியானோ புரூனோ MBBS., MCh (மருத்துவம்)
 • முனைவர். கண்ணபிரான் ரவிசங்கர் PhD (மொழியியல், நிதி)
 • முனைவர். கணபதி PhD (புவிப்பொதியியல்)
 • திரு. ஹரி CA (வணிகம், சட்டம்)
 • திரு. அனில் ஶ்ரீநிவாசன் (இசை)
 • முனைவர். மதன் கார்க்கி PhD (கணிப்பொறியியல்)
 • திருமதி. ஆனந்தி நாராயணசாமி MSc., MS (அறிவியல்)
 • திருமதி. நந்தினி கார்க்கி MA(Edu) (வாழ்வியல், கல்வி)
 • திருமதி. கன்னியம்மாள் MA., MPhil (மொழியியல்)
×

Disclaimer

All proceeds from the course will go towards our language research and language literacy projects.