...

மனிதரின் நெடும்பயணம்

ஆனந்தி நாராயணசாமி MSc., MS

ஆப்ரிக்க கண்டத்தில் மனிதன் தோன்றி இருநூறு ஆயிரம் ஆண்டு காலமாக அவன் பயணித்து வந்த வாழித்தடம்

ஜூலை 11, 2020, சனி

×

Disclaimer

All proceeds from the course will go towards our language research and language literacy projects.